sunnuntai 26. huhtikuuta 2020

JYRI JAAKKOLAN MUISTOKERÄYS METSÄLUONNON SUOJELEMISEKSI

Huhtikuun 27. päivänä 2020 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä kun rakkaamme ja ystävämme Jyri Jaakkola murhattiin Meksikon Oaxacassa. Jyri osallistui kansainväliseen solidaarisuuskaravaaniin, jonka tarkoituksena oli avustaa alueellisen konfliktin vuoksi saarrettua triqui-alkuperäiskansan kylää. Autosaattue joutui puolisotilaallisten joukkojen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäyksessä kuolivat Jyri ja meksikolainen ihmisoikeuspuolustaja Bety Cariño.

10-vuotismuistopäivän lähestyessä heräsi ajatus metsänsuojelukeräyksen järjestämisestä Jyrin muistolle. Keräyksellä haluamme muistaa myös Bety Cariñoa ja muita ihmis- ja ympäristöoikeustyössä henkensä menettäneitä. Tiedämme, että Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista ihmis-, ympäristö- ja maaoikeuksien puolustajille. Oikeutta Bety Cariñolle -ryhmä Meksikossa järjestää kampanjan ’Elämän ja vastarinnan puu’, Arbol de la Vida y de la Resistencia; meidän metsäkeräyksemme toteuttaa samaa teemaa.
linkki facebookiin
linkki nettisivulle

Elämän ja vastarinnan puun juuret ovat ruohonjuuritason liikkeissä ja ihmisten ja kansojen organisoitumisessa hyvän elämän puolesta, sortavia valtarakenteita vastaan.OSALLISTU KERÄYKSEEN JA SUOJELE PALA IKIMETSÄÄ!

Jyrin muistokeräys järjestetään metsäluontoa suojelevan Luonnonperintösäätiön kautta. Säätiölle tehtävät lahjoitukset kohdistetaan mahdollisuuksien mukaan Kettukallion suojelualueen laajentamiseen Tortinmäellä, n. 25 km Turusta koilliseen, asuihan Jyri suuren osan elämästään Turussa. Olosuhteiden salliessa voimme toivottavasti tehdä alueelle yhteisen retken. Ajatuksena olisi myös järjestää hyvän elämän aineksia pohtivia metsäkävelyjä tulevaisuudessa. Lisätietoa luonnonperintösäätiöstä ja keräyskohteesta:
luonnonperintösäätiö
kettukallio


NÄIN TEET LAHJOITUKSEN:

Muistokeräyksen lahjoitukset maksetaan Luonnonperintösäätiön lahjoitustilille. Jokaista lahjoitettua euroa kohden suojellaan kaksi neliömetriä metsäluontoa! On tärkeää kirjoittaa maksun viestikenttään viitteeksi "Jyri Jaakkolan muistokeräys", jotta keräyksen tuotto kyetään laskemaan:

Saajan tilinumero: IBAN FI78 5494 0950 0224 93
Saajan nimi: Luonnonperintösäätiö
Viite: "Jyri Jaakkolan muistokeräys"
Rahankeräyslupa POL-2015-4516
Jyrin ja Betyn muisto elää ja jatkaa kasvamistaan aina suuremmaksi keräyksen myötä!JYRIN TOIMINNASTA JA TEEMOISTA

Jyri Jaakkola toimi aktiivisesti globaalin solidaarisuuden sekä ympäristö- ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta. Hän toimi reilun kaupan ja kansojen välisen reilun vaihdon hyväksi Estelle-purjelaivaa ylläpitäneessä Uusi Tuuli ry:ssä. Jyri toimi myös Maailmankauppaliikkeessä yhteistyössä Etelän pientuottajien ja alkuperäiskansojen kanssa, esimerkiksi Maailmankauppa Aamutähdessä ja sen Bangladesh-hankkeessa sekä Euroopan Maailmankauppojen NEWS!-verkostossa. Jyrille tärkeiksi teemoiksi muodostuivat sittemmin yhteisötason demokratia, kriittisyys valtarakenteita kohtaan ja ilmastokysymykset. Meksikossa hänen kiinnostuksen kohteitaan olivat alkuperäisväestön elämäntavat, suhde luontoon ja yhteisöllinen päätöksenteko sekä ilmasto-oikeudenmukaisuus. Jyri ehti verkostoitua monien järjestöjen kanssa Meksikossa, mm. alkuperäiskansojen kylien kanssa yhteistyötä tekevän Vocalin ja ekoteknologioita maaseudun kyliin kehittävän Casitan kanssa. Universidad de la Tierran (Unitierra) kanssa kehitteillä oli alkuperäisväestön ja kaupunkilähiöiden ruokaturvallisuuteen ja -autonomiaan liittyvä hanke. - Jyrin kirjoituksiin perustuen julkaistiin vuonna 2015 Kustannusosakeyhtiö Sammakon kustantama teos: Jyri Jaakkola. Pieniä vallankumouksia.


MURHATUTKINTA JA OIKEUSPROSESSI MEKSIKOSSA

Murhasta lähtien Jyrin ja Betyn omaiset ovat yhdessä asianajajiensa ja monien muiden tahojen kanssa vaatineet oikeutta murhatuille ja San Juan Copalan triqui-väestölle. Meksikossa vallitsee laaja rankaisemattomuus sekä ”tavallisissa” rikoksissa, henkirikokset mukaan lukien, että ihmisoikeuspuolustajiin kohdistuneissa väkivaltarikoksissa. Monesti tekijät jäävät kokonaan pimentoon. Jyrin ja Betyn murhan tekijät ja liityntä puolisotilaalliseen Ubisort-ryhmään on osoitettu monin tavoin ja tekijöitä vastaan löytyy näyttö, mikäli sitä haluttaisiin käyttää. Meksikolaiset ihmisoikeustyötä tekevät ovat pitäneet tämän murhan selvittämistä tärkeänä – se voisi toimia esimerkkinä rankaisemattomuuden kulttuurin murtamisessa.

Sykseyllä 2012 annettiinkin 14 pidätysmääräystä, siis yli kaksi vuotta tapahtuman jälkeen. Vasta viiden vuoden kuluttua tehtiin ensimmäinen pidätys. Yhteensä seitsemän on pidätetty, kuusi epäiltyä on kokonaan kiinni ottamatta, ja yksi on tapettu alueen konflikteissa. Ainoastaan yksi pidätetyistä, ryhmän nuorin jäsen, on saanut tuomion näistä teoista. Kaksi muuta oikeudenkäyntiä on toteutettu, toinen ryhmän silloista johtajaa vastaan. Syytetyt vapautettiin, koska todistajat olivat liian peloissaan osallistuakseen oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäynnit jatkuvat neljää syytettyä vastaan.

Todistajien suojelun puute on ollut pääongelma koko prosessin ajan. Uhrien perheet, asianajajat, Suomen viranomaiset ja monet johtavat poliitikot, Euroopan parlamentin edustajat sekä kansalaisjärjestöjen edustajat ovat nostaneet tämän kysymyksen esille kaikissa tapaamisIssa Meksikon viranomaisten kanssa, mutta tilanne ei ole parantunut kymmenen vuoden kuluessa. Suojelun puuttuessa tärkeimmät todistajat ovat vetäytyneet prosessista, koska pelkäävät henkensä ja turvallisuutensa puolesta. He asuvat samalla alueella kuin syyllisiksi epäillyt ja ovat perheineen saaneet uhkauksia. Tehokas todistajien suojelu ja vaarallisimpien tekijöiksi epäiltyjen pidätykset olisivat vähentäneet todistajiin kohdistuvaa uhkaa. Tällöin olisi ollut mahdollista pitää todistajiksi halukkaat mukana prosessissa ja myös löytää lisää todistajia.

Nyt, kymmenen vuoden kuluttua, on syytä pelätä, että murha päätyy olemaan yksi monista käytännössä systemaattisen rankaisemattomuuden esimerkeistä. Ei todisteiden tai todistajien puutteen vuoksi vaan järjestelmän vuoksi. Koska oikeuden saaminen Meksikossa näyttää mahdottomalta, uhrien omaiset ovat aikeissa viedä asian Amerikkojen ihmisoikeustuomioistuimeen.


JYRIN YSTÄVIEN JA LÄHEISTEN PUOLESTA
Kika Hagqvist Toni Haapanen Eve Jaakkola