torstai 15. elokuuta 2019

EESTAAS oy:n lehti


Eestaas Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Turussa Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) torstaina 29.8.2019 alkaen klo 18.00.
Kokoukseen voi osallistua myös skypen tai puhelimen välityksellä ilmoittamalla tätä varten skype osoitteensa tai puhelinnumeronsa ennalta osoitteeseen villeveikkoh1@gmail.com tai puhelin numeroon 045-2380890

Yhtiökokouksen käsiteltävänä ja päätettävänä olevat asiat:

1. Koska yhtiön oma pääoma on taseen mukaan laskenut vajaaseen kymmenesosaan osakepääomasta tappioiden vuoksi, yhtiökokouksen on syytä käsitelllä mahdollisuuksiaan tasapainottaa oman pääoman ja osakepääoman suhde sen mukaiseksi millaista reaalista katetta osakepääomalle olisi mahdollista olla.
Yhtiökokous päättää osakepääoman alentamisesta 25 000 - 77 500 euroon tappioiden kattamiseksi.
Eestaas oy on jo edellisenä vuonna päättänyt osakepääoman alentamisesta 77 500 euroon, mutta se ei ole tullut voimaan, koska päätöstä ei vuosi sitten toimitettu kuukauden kuluessa Patentti ja rekisterihalölitukseen ja koska päätöksessä tulee olla summan lisäksi ilmoittaa myös alentamisen tarkoitus, eli tappioiden kattaminen. Koska oma pääoma on nyt edelleen vähentynyt ja on nyt siis vajaat 10 % osakepääomasta, osakepääomaa on hyvä alentaa niin että oma pääoma on lähellä 50 % osakepääomasta.
 
2. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavasti:
a) Poistetaan yhtiöjärjestyksestä tilintarkastusta koskeva 8 §
Tilintarkastus ei ole enää välttämätön vuosina, joina toimintaa ja rahaliikennettä on hyvin vähän.
b) Yhtiöjärjestyksen 9 § yhtiökokouskutsun ilmoitustavasta muutetaan seuraavaksi:
"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Eestaas Oy:n lehdessä Uusi Tuuli r.y.:n blogissa uusituuli.blogspot.com tai vastaavalla verkkosivulla sekä toimitetaan kirjallisesti sähköpostiitse niille osakkeenomistajille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhtiön käyttöön."
Vastaavan kaltaisista yhtiöjärjestyksen muutoksista päätettiin alustavasti jo vuoden 2017 yhtiökokouksessa, mutta koska näitä päätöksiä ei aiemmin ole toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle, ne päätetään siksi nyt uudelleen ja toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.


Lisätietoja: Ville-Veikko Hirvelä 045-2380890