tiistai 14. huhtikuuta 2015

Yhteisöjen oikeudet -tapaaminen ja UT:n kevätjatkokokous 24.4.

Yhteisöjen oikeudet kestävään elämään globaalissa Etelässä ja Suomessa -
Koroinen perjantaina 24.4.2015 klo 16


Tervetuloa Koroisille (Koroistentie 2), Turkuun perjantaina 24.4. klo. 16 keskustelemaan kestävistä yhteisöistä ja niiden oikeuksista. Tätä ennen kello 15 mahdollisuus osallistua Uusi Tuuli ry:n kevätkokouksen jatkokokoukseen. Esityslista postin lopussa, tässä ensin lisätietoa keskustelutilaisuudesta:

Maapallon biodiversiteetti on säilynyt huomattavasti paremmin alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen elinalueilla kuin valtakulttuurien hallitsemilla alueilla.


Intian adivasi-kansat esimerkiksi elävät yhteydestä metsien lajirikkauteen, jota heidän elämäntapansa ylläpitää. Kaivokset, padot, metsä- ym. teollisuus ja jopa 'luonnonsuojelu'-turismi kuitenkin uhkaavat häädöillä metsäyhteisöjä.

Miten ja miksi yhteisöt pystyvät elämään maan ja metsän omasta uusiutumisesta ja mitä opittavaa globaalin ympäristökriisin aiheuttaneella modernilla kulttuurilla olisi tällaisten yhteisöjen elämästä?

Millaisia yhteisöjä voisimme raketaa Suomessa ja millaista yhteisöjen välistä kansainvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä voisimme kehittää?

Tilaisuudessa puhuvat:


- Pekka Räsänen Mikä kestää ry:stä, Emmaus Aurinkotehdas ry:stä ja Siemenpuusäätiön Intia-työstä näyttää valokuvia ja kertoo matkaltaan 2014-2015:

Intian alkuperäiskansa- ja paikallisyhteisöjen uhattu kestävä elämä- Milka Keihäs, Suomen kestävän elämänperinnön säätiön ideoija:

Miten vahvistaa kestävän yhteisöelämän kädenjälkeä Suomessa- Sini Ilmonen, Siemenpuu säätiön hallituksen jäsen joka tekee gradua kaivosten maan valtauksista Suomessa:

Kaivosten muodostamat ongelmat yhteisöille Suomessa ja mitä yhteisöt voivat tehdä- Ville-Veikko Hirvelä Uusi Tuuli ry:stä, Emmaus Aurinkotehdas ry:stä ja Siemenpuusäätiön hallituksesta:

Yhteisöjen oikeudet ja niiden globaalin puolustamisen mahdollisuudet


- Kai Vaara, Katajamäki ry, Uusi Tuuli ry ja Siemenpuu-aktiivi:

Miten rakentaa yhteisöjen kansainvälistä yhteistyötä


Järjestävät:

Uusi Tuuli ry ja Emmaus Aurinkotehdas ryEsityslista Uusi Tuuli ry:n kevätkokouksen jatkokokoukseen:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. Valitaan kokouksen
puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan kokouksen osanottajat.

3. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen puheenjohtajalle ja muille vastuuvelvollisille.

6. Käsitellään muut esille tulevat asiat.

7. Päätetään kokous

Tervetuloa toivottaa,
Uusi Tuuli ry:n hallitus