sunnuntai 18. kesäkuuta 2023

Eestaas Oy:n ilmoitus varsinaisesta yhtiökokouksesta 2023


Eestaas Oy:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidetään Turussa Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) torstaina 6.7.2023 klo 12.00. 

Kokous ulkoterassilla, jos ei sada, mutta ravintolan historianluokassa jos sataa.Kokoukseen voi osallistua myös jit.si kokous-linkin https://meet.jit.si/Eestaas.oy  tai puhelimen välityksellä. (Jos haluat osallistua puhelimella ilmoita puhelinnumerosi ennalta osoitteeseen villeveikkoh1@gmail.com tai puhelin numeroon 045-2380890)Kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja tehdään päätökset seuraavista asioista:1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä;5. Valitaan hallituksen jäsenet6. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja7.  Muut esille tulevat asiatLisätietoja: Ville-Veikko Hirvelä 045-2380890

perjantai 20. toukokuuta 2022

Eestaas oy:n ilmoitus varsinaisesta yhtiökokouksesta 2022

 

Eestaas Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidetään Turussa Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) keskiviikkona 29.6 2022 klo 15.30. 
Kokous ulkoterassilla, jos ei sada, mutta ravintolan sisätiloissa jos sataa.Kokoukseen voi osallistua myös jit.si kokous-linkin https://meet.jit.si/Eestaas.oy  tai puhelimen välityksellä. (Jos haluat osallistua puhelimella ilmoita puhelinnumerosi ennalta osoitteeseen villeveikkoh1@gmail.com tai puhelin numeroon 045-2380890)Kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja tehdään päätökset seuraavista asioista:1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä;5. Valitaan hallituksen jäsenet6. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja7.  Muut esille tulevat asiatLisätietoja: Ville-Veikko Hirvelä 045-2380890

maanantai 14. kesäkuuta 2021

Eestaas oy:n ilmoitus varsinaisesta yhtiökokouksesta (http://uusituuli.blogspot.com/)

 

 
Eestaas Oy:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidetään Turussa Panimoravintola Koulussa (Eerikinkatu 18) tiistaina 29.6.2020 alkaen klo 14.00. Kokous ulkoterassilla, jos ei sada, mutta ravintolan sisätiloissa jos sataa.


Kokoukseen voi osallistua myös jit.si kokous-linkin https://meet.jit.si/Eestaas.oy  tai puhelimen välityksellä. (Jos haluat osallistua puhelimella ilmoita puhelinnumerosi ennalta osoitteeseen villeveikkoh1@gmail.com tai puhelin numeroon 045-2380890)


Kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen ja tehdään päätökset seuraavista asioista:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä;
5. Valitaan hallituksen jäsenet

6. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja

7.  Uusi Tuuli ry:n esitys Eestaas oy:n yhtiökokoukselle Eestaas oy:n varojen aiemmasta käytöstä. Esitys on ohessa liitteenä.

Uusi Tuuli esittää Eestaas oy:n yhtiökokoukselle, että kaikki yli 3 vuotta vanhat lainat, joita Eestaas oy on antanut tai antaa yhtiöjärjestyksensä tarkoittamaa maailmanparannusta harjoittavien yleishyödyllisten "yhteisöjen tai säätiöiden toiminnan tukemiseen", Eestaas oy toteaa käyttäneensä kyseiseen toimintaan, kuten sen yhtiöjärjestyksen 3 § edellyttää.

Tällaiseen Eestaas oy:n tarkoitusta toteuttaneeseen varojen käyttöön lukeutuvat myös ne varat, jotka Eestaas oy lainasi Uusi Tuuli ry:n reilua kauppaa ja vastuullista ja kestävää kulutusta 2007-2011 edistäneiden EU tiedotushankkeiden toteuttamiseen, johon Uusi Tuuli vuokrasi Estelle laivaa. Eestaas oy on kyseisen lainan, joka on viime tilinpäätöksessä korkoineen 14 399 euroa, varojen käytön osalta toteuttanut tarkoitustaan käyttää tuollaiset sille muodostuneet varat 3 vuoden kuluessa maailmanparannusta harjoittavien yleishyödyllisten "yhteisöjen tai säätiöiden toiminnan tukemiseen", siten kuin se toteaa myös itse käyttäneensä nuo varansa tuohon tarkoituksensa toteuttamiseen siten kuin oheisessa liitteessä on tarkemmin esitetty

8.  Keinot minimoida yhtiön juoksevat kulut

9. Muut esille tulevat asiat


Lisätietoja: Ville-Veikko Hirvelä 045-2380890

 

 LIITE:

Uusi Tuuli ry:n esitys Eestaas oy:n yhtiökokoukselle Eestaas oy:n varojen aiemmasta käytöstä

Uusi Tuuli esittää Eestaas oy:n yhtiökokoukselle, että kaikki yli 3 vuotta vanhat lainat, joita Eestaas oy on antanut tai antaa yhtiöjärjestyksensä tarkoittamaa maailmanparannusta harjoittavien yleishyödyllisten "yhteisöjen tai säätiöiden toiminnan tukemiseen", Eestaas oy toteaa käyttäneensä kyseiseen toimintaan, kuten sen yhtiöjärjestys edellyttää.

Kun lain mukaan "Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin" (Osakeyhtiölaki, 1 luku, 5 § ja 13 luku 9 §), niin Eestaas oy:n yhtiöjärjestys määrää että Eestaas oy:n "tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen eikä yhtiö saa jakaa osinkoa osakkeenomistajilleen". Eestaas oy:n osakkeenomistajilla ei ole oikeutta odottaa saavansa osuutta tuotosta osakkeitaan vastaan vaan jos Eestaas oy:lle jää varoja yli kulujen, niin:

- "Mahdollinen yhden tilikauden voitto on käytettävä viimeistään kolmen vuoden kuluessa tuon tilikauden päättymisestä" sellaisten "rahtiliikennettä ja maailmankauppatoimintaa tai muuta maailmanparannusta" harjoittavien yleishyödyllisten "yhteisöjen tai säätiöiden toiminnan tukemiseen", joiden tällaisen toiminnan käyttöön yhtiö vuokraa välineistöä. (Yhtiöjärjestys 2 §- 3 §)

- Tällaiset varat on tullut käyttää yhtiöjärjestyksen mukaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa kyseisen tuoton syntymisestä yhtiöjärjestyksen tarkoittamaa maailmanparannusta harjoittavien yleishyödyllisten "yhteisöjen tai säätiöiden toiminnan tukemiseen". (Yhtiöjärjestys 3 §)

(Eikä osakkeenomistajilla ole oikeutta odottaa osuuksia tuotosta osakkeitaan vastaan myöskään yhtiön purkautuessa, koska laki vaatii yhtiön omaisuuden jaon noudattavan yhtiöjärjestystä (Osakeyhtiölaki 20 luku 15 §), joka Eestaas oy:n tapauksessa edellyttää, että "jos yhtiö purkautuu [...] on yhtiön netto-omaisuus luovutettava samoille yhteisöille tai säätiöille" (Yhtiöjärjestys 3 §))

Varat, jotka Eestaas oy:lle oli vuonna 2011 jäänyt käyttöön yli yhtiötoiminnan kulujen, se lainasi Uusi Tuuli ry:lle juuri kyseisen kaltaiseen oikeudenmukaisempaa "rahtiliikennettä ja maailmankauppatoimintaa tai muuta maailmanparannusta" Estellen avulla edistäneeseen toimintaan - eikä Eestaas oy ole ollut myöskään ostamassa uutta laivaa kyseisillä varoilla.

Eestaas oy:n tarkoitusta toteuttivat tuolloin 2007-2011 Uusi Tuuli ry:n reilua kauppaa ja vastuullista ja kestävää kulutusta edistäneet EU tiedotushankkeet, joihin Uusi Tuuli vuokrasi Estelle laivaa, jonka avulla Uusi Tuuli ja Eestaas oy toteuttivat tarkoitustaan näin myös hankkeen omarahoitusta rahoittamalla ja lainoittamalla. Eestaas oy:n antama laina tarvittiin ja käytettiin näin paitsi Uusi Tuuli ry:n, myös Eestaas oy:n toiminnan tarkoituksen toteutumiseen vuosien 2007-2011 ajan. Koska Uusi Tuuli ry oli hankkeen vastuutaho EU:n suuntaan tuo omarahoitus oli luonnollista kanavoida hankeelle Uuden Tuulen omarahoituksena, mutta myös Eestaas oy:n varojen käyttö tuohon tarkoitukseen toteutti Eestaas oy:n toiminnan tarkoitusta, siitä, mihin Eestaas oy:n tuli tuollaisia varojaan käyttää 3 vuoden kuluessa siitä kun tuollaista tuottoa oli muodostunut.

Koska nuo Eestaas oy:n varat on käytetty juuri yhdistystoimintaan, jollaiseen yhtiöjärjestys velvoitti myös yhtiön itsensä nuo varat käyttämään "viimeistään kolmen vuoden kuluessa", niin:

Eestaas voi nyt todentaa, että myös se on käyttänyt nuo varat 3 vuoden kuluessa yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavoin vahvistamalla, etteivät nuo varat - laina korkoineen nyt 14 399,02 euroa - ole enää 10 vuotta myöhemmin sen pääomaa kirjanpidossa saatavina, vaan Eestaas on käyttänyt nuo varat tuohon tarkoitukseen, jollaiseen yhtiöjärjestys sen edellytti ne 3 vuoden kuluessa käyttävän.

14.6. 2021 Uusi Tuuli ry