perjantai 1. kesäkuuta 2007

Estelle mukana kansainvälisen G8-kokouksen varjokokouksessa Rostockissa 5-7.6.2007

G8 2007 - Toisenlainen maailma on mahdollinen

Vuonna 2007 kahdeksan maailman rikkaimman ja vaikutusvaltaisimman maan G8-kokous järjestetään Heiligendammissa, lähellä Rostockin kaupunkia Saksan rannikolla. G8-maiden politiikka on herättänyt kritiikkiä ja mielenilmaisuja jo pitkään. Nyt vuonna 2007 Heiligedammissa, tämä kritiikki näkyy monin tavoin. Yksi tärkeä vastatapahtuma on varjokokous, joka pidetään Rostockissa kesäkuun 5-7 päivä. Paikalle ovat tervetulleita kaikki, jotka kaipaavat vaihtoehtoja globalisaatiolle nykymuodossaan.

Vaikka G8-maat edustavat vain 13 % maailman väkiluvusta, käsittelee G8-huippukokous globaaleja kysymyksiä liittyen maailman talouteen, kehitykseen, ympäristöön, sotaan ja rauhaan, jotka koskevat koko ihmiskuntaa. Kuten tavallista, pääpaino on lyhytnäköisillä ja kapeakatseisilla kansallisilla intresseillä. Näin on myös tänä vuonna. Saksan hallitus on julistanut sijoitusten suojaamisen kokouksen pääteemaksi. Tällainen globalisaatio on tuottanut paljon häviäjiä ja vain vähän voittajia.

Yksi häviäjä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Köyhyys ja eriarvoistuminen kasvavat maailmanlaajuisesti. Kun nälässä elävien määrä on kasvanut 840 miljoonasta 854 miljoonaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, tuplasi maailman rikkaimpien pieni vähemmistö omaisuutensa 16 triljoonasta 33 triljoonaan dollariin. Toinen ryhmä, joka hyötyy nykykaltaisesta globalisaatiosta ovat niin kutsutut globaalit pelurit, kuten sijoittajat ja ylikansalliset yhtiöt. Samanaikaisesti köyhyys ja sosiaalinen turvattomuus ovat kasvussa myös kehittyneimmissä maissa.

Globalisaation häviäjiä on myös ympäristö. Vallassa oleva talousmalli ja elämäntapa ovat syynä vakavaan ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden tuhoutumiseen ja luonnonvarojen liikakäyttöön. Tuhoamme planeettamme mukana oman elämämme perustaa. G8-maiden mukainen jatkuvaan kasvuun ja rajoittamattomaan kauppaan perustuva politiikka on osallisena globaalien ympäristöongelmien pahenemiseen.

Rauha ja kansainvälinen turvallisuus ovat myös häviäjän puolella. Nationalismia, rasismia, fundamentalismia, väkivaltaa, terroria ja sotaa edistetään. Pitkän tähtäimen konfliktin ehkäisyn strategioiden sijasta saamme todistaa kansainvälisen politiikan militarisoituvan yh enemmän. G8-maat ovat joko osapuolena sodassa tai epäsuoralla tavalla mukana aseellisessa konfliktissa. Häviäjien joukossa ovat erityisesti naiset. Miljoonat ihmiset joutuvat lähtemään kotoaan siirtolaiksi tai hakemaan turvapaikkaa kestämättömien elinolosuhteiden takia. Samaan aikaan, linnakkeet muuttajia vastaan kasvavat lännessä.

Emme voi antaa näiden kehityskulkujen jatkua. Maapallon enemmistön edun mukainen globalisaatio toimii toisin. Me haluamme demokraattista ja oikeudenmukaista globalisaatiota. Me haluamme reiluja suhteita ja kauppaa kehittyneiden ja kehittyvien maiden välille. Me haluamme taloutta joka perustuu solidaarisuuteen. Talouden tulee palvella ihmistä, ei päinvastoin. Me vaadimme vastuuntuntoisia ja kestäviä toimia ympäristöämme kohtaan. Konfliktinratkaisussa seisomme rauhanmukaisten ja poliittisten keinojen takana.

G8-maiden politiikalle on vaihtoehtoja. Me haluamme tuoda näitä vaihtoehtoja esiin ja keskustella niistä julkisesti. Me haluamme myös vaihtaa ideoita ja työskennellä yhdessä löytääksemme vastauksia ratkaistaviin kysymyksiin.

Varjokokous alkaa 5. kesäkuuta (kello 17) ja päättyy 7. kesäkuuta (kello 13). Lisäksi tullaan järjestämään lukuisia tapahtumia spesifien teemojen ympäriltä. Kiinnostuneet järjestöt, verkostot ja yksilöt voivat ilmoittautua pitämään työpajoja varjokokouksen aikana.

Ota yhteyttä: Workshops@G8-Alternative-Summit.org, Puhelin: +49 (0)30 28041811