sunnuntai 21. huhtikuuta 2013

Kevätkokouksen jatkokokous 27.4. Kirjakahvilassa


Hei sinä Uusi Tuuli ry:n jäsen tai muuten toiminnasta kiinnostunut,

Uusi Tuuli ry:n virallinen kevätkokous pidettiin lauantaina 
23.3.2013,mutta tilinpäätösaineistoa ei saatu valmiiksi siihen 
mennessä joten kokouksessa sovittiin jatkokokouksen ajankohdaksi 
lauantai 27.4.2013 kello 12 ja paikaksi Kirjakahvila. Esityslista 
kutsun lopussa. Kokouksen jälkeen Kirjakahvilassa alkaa Jyrin ja 
Betyn muistotilaisuus.

Muissa esille tulevissa asioissa keskustellaan mahdollisuudesta,
että Uusi Tuuli ry siirtäisi toimintansa Aurinkotehtaalta Koroisille. 
Ennen kokousta toimitamme listalle ja blogiin päivityksen tilan-
teesta, jotta niilläkin jotka eivät pääse kokoukseen on mahdollista
kommentoida asiaa sähköpostitse ennen kokousta.


Aurinkoista kevättä toivottaen,
Uusi Tuuli ry:n hallitus

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. Valitaan kokouksen 
puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi 
äänenlaskijaa.
 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä todetaan
kokouksen osanottajat. 
 
3. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 
sekä toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta.
 
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 
5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen puheen-
johtajalle ja muille vastuuvelvollisille.
 
6. Käsitellään muut esille tulevat asiat.
Muutetaanko Aurinkotehtaalta Koroisille.
 
7. Päätetään kokous