tiistai 24. helmikuuta 2009

Hakemuksia, hakemuksia... ja Meksikoon!

Estellen pitkän aikavälin kunnostustöissä on edessä paljon työtä, mutta vahva usko urakasta selviämiseen elää... Uusi Tuuli ry on nimittäin hakenut rahoitusta Euroopan komissiolta uudelle kansainvälisyyskasvatushankkeelle "Linking Communities through Solidarity Exchange ". Jos hanke hyväksytään, se alkaa vuonna 2010 ja keskittyy purjelaiva s/v Estellen Meksikoon suuntautuvaan matkaan. Meksikon-matkan on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2012. Laiva vie Meksikoon erilaisia tavaroita tukemaan kehityshankkeita ja kansalaistoimijoita maan eteläosissa, ja tuo takaisin Eurooppaan reilun kaupan tuotteita. Itse matkaa ei rahoiteta EU-hankkeella.

Nimensä mukaisesti hanke pyrkii yhdistämään yhteisöjä Etelässä ja Pohjoisessa solidaarisuusvaihdon kautta. Eurooppalaisilla ryhmillä, esimerkiksi kouluilla, on mahdollisuus seurata Estellen matkan etenemistä internetin kautta. Estellen kuljettamien tavaroiden perille toimituksesta ja paluulastin hankinnasta tuotetaan muun muassa videomateriaalia internetiin. Lisäksi eurooppalaiset ja meksikolaiset yhteisöt voivat lähettää esimerkiksi videoterveisiä toisilleen ja vaihtaa ajatuksia Estellen vapaaehtoisten välityksellä.

Hankke pyrkiikin tuomaan esiin Etelän ja Pohjoisen ihmisten välisen suoran kommunikaation puutteen ja mahdollistamaan suoremman yhteydenpidon – nykyäänhän suurin osa tiedonkulusta ja kulttuurisesta vuorovaikutuksestahan tapahtuu suurten mediayhtiöiden kautta. Monilla Etelän asukkailla ole pääsyä edes tietoon, joka liittyy heidän omaa elämänpiiriään koskettavaan päätöksentekoon, saati mahdollisuutta ilmaista näkemyksiään siitä, millaista globaalia kehitystä he kaipaisivat tai kuinka nykymeno vaikuttaa heidän arkeensa.

Suuri osa Meksikossa tuettavista yhteisöistä sekä reilun kaupan tuottajista tulee olemaan alkuperäiskansayhteisöjä. Siksi hanke tuo esiin erityisesti alkuperäiskansojen kulttuurien ja elinolojen kohtaamia uhkia ja globalisaation vaikutuksia heidän asemaansa. Se keskittyy myös ympäristösuojelun ja alkuperäiskansojen maankäyttöön liittyvien oikeuksien välisiin yhteyksiin. Hankkeen puitteisssa tuodaan esiin myös kuinka paikalliset, yhteisöpohjaiset tiedotusvälineet ja muu vaihtoehtomedia voivat edistää positiivista kehitystä. Samaa pohditaan reilun ja solidaarisen kaupankäynnin sekä muiden vaihtoehtoisten talousmallien suhteen.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat yläaste- ja lukio-ikäiset nuoret, mutta toiveena on tavoittaa myös paljon yleisöä muissa yhteiskuntaryhmissä. Kohderyhmät tavoitetaan muun muassa internetin ja muun median kautta. Erityisen tärkeässä osassa ovat kuitenkin ennen ja jälkeen Estellen Meksikon matkaa järjestettävät Estellen Euroopan-kiertueet, jotka toteutetaan vuosina 2011 ja 2012.

Tiedotushankkeessa on mukana yhteistyökumppaneita, joilla on hyvät yhteydet Etelä-Meksikoon ja kokemusta reiluun kauppaan liittyen. Mukana on Espanjasta reiluun kauppaan ja syrjäytyneiden ryhmien taloudelliseen omavaraisuuteen keskittyvä kansalaisjärjestö Alternativa3, joka toimii läheisessä yhteistyössä samannimisen, mm. kahvia Meksikosta tuovan reilun kaupan maahantuojan kanssa. Hankkeen ruotsalainen kumppani on Solidaritetsföreningen K’inal, joka tuo maahan zapatistisolidaarisuuskahvia Chiapasin osavaltiosta. Unkarista mukana on puolestaan Védegylet Egyesulet (Suojele tulevaisuutta), joka töskentelee useiden ympäristöön ja globalisaatioon liittyvien aiheiden parissa. Yhteistyökumppanina on myös hollantilainen Stichting Promolat, joka pitää yllä uutisfoorumia Latinalaiseen Amerikkaan liittyviä aiheita käsitteleville järjestöille.

Tärkeimmät tulokset, joita hankkeella tavoitellaan, ovat yhteiskunnallisen keskustelun lisääminen hankkeen aiheista ja ruohonjuuritason solidaarisuustyön kannustaminen. Etenkin nuorien kohdalla tavoitteena on pitkäkestoisen, positiivisen asennemuutoksen aikaansaaminen kulutukseen, poliittiseen aktiivisuuteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa.