maanantai 5. maaliskuuta 2007

UUSI TUULI RY JA S/V ESTELLE ETSIVÄT KOULUKOORDINAATTORIA

Uusi Tuuli ry etsii yhteistyökykyistä ja oma-aloitteista koulukoordinaattoria vuosina 2007–2008 toteutettavaan kansainvälisyyskasvatus- ja tiedotushankkeeseensa Make Fair Trade Greener. Hanke toteutetaan EU:lta saatavan hanketuen avulla, ja se keskittyy tiedottamaan reilusta kaupasta, globaalista oikeudenmukaisuudesta ja ympäristöasioista.

Hankkeen ytimessä on Estelle-purjelaivan tiedotuskiertue, joka ulottuu vähintään kymmeneen satamaan Itämerellä ja Iso-Britanniassa. Osa satamista kuuluu Itämerellä järjestettävään Tall Ships’ Races -purjehdustapahtumaan. Hankkeeseen liittyy kahden tutkimuksen tekeminen. Italialainen järjestö Pangea tutkii reilun kaupan ympäristövaikutuksia ja Uusi Tuuli kansainvälisen tavaraliikenteen ympäristövaikutuksia. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään oppimateriaalia, jonka avulla järjestetään oppitunteja liittyen reiluun kauppaan sekä ympäristö- ja kehityskysymyksiin.

Kouluvierailuilla hyödynnetään uusia ja innovatiivisia ideoita kuten roolipelejä mm. avaamaan kompleksisia talouden rakenteita Pohjoisen ja Etelän välillä, sekä tuomaan uusia näkökulmia totuttuihin tulkintamalleihin. Koulukoordinaattori solmii yhteyksiä kouluihin ja vierailee kouluissa pitämässä oppitunteja hankkeen aikana kehitettyjen materiaalien ja oppituntikonseptin avulla. Oppituntikonseptia ja materiaalia esitellään myös opettajille ja eri järjestöjen vapaaehtoisille, jotka voivat hyödyntää niitä omassa työssään.


Koulukoordinaattori työskentelee pääsääntöisesti Turussa Uusi Tuuli ry:n toimistolla, ja hänen tehtäviinsä kuuluu:


+Suomessa tapahtuvien kouluvierailuiden suunnittelu ja toteuttaminen

-Yhteyksien luominen kouluihin, opettajiin ja oppilaisiin

-Kouluvierailujen aikataulujen laatiminen ym. vierailuja ja opetusta koskeva logistiikka

-Kouluvierailuille asetettujen tavoitteiden seuranta ja täyttäminen (mm. tavoitettujen oppilaiden määrä ja opetusmenetelmien kehittäminen)

-Toiminnan raportointi hankekoordinaattorille

-Kouluvierailuista ulospäin tiedottaminen, eli lehdistötiedotteiden laatiminen ja haastatteluihin osallistuminen

+Kouluvierailuihin osallistuvien vapaaehtoisten kouluttaminen ja koordinointi

+Opetusmateriaalin laatiminen ja soveltaminen Suomessa toteuttavan opetuksen tarpeisiin ja tavoitteisiin

+Tiivis yhteydenpito yhteistyökumppaneihin eri maissa (Malta, Kreikka ja Italia)

+Osallistuminen koulukiertueiden suunnittelukokouksiin kesäkuun alussa Rostockissa ja Hullissa syyskuun lopussa sekä hankkeen päätöskokoukseen Roomassa

+Koulukiertueiden loppuevaluoinnin laatiminen ja kokemusten jakaminen konseptin kehittämiseksi


Koulukoordinaattori toimii kaikissa tehtävissään yhteistyössä Uusi tuuli ry:n hallituksen, muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Uusi Tuuli ry:stä on valittu tiedottamiseen, vierailujen koordinointiin ja loppuevaluointiin vastuuhenkilöitä, joiden kanssa koulukoordinaattori työskentelee ja joiden työtä koulukoordinaattori valvoo pitäen kaikki langat käsissään siten, että hän on päävastuullinen koulukiertueille asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta.


Tehtävän haasteellisuuden vuoksi edellytämme hankekoordinaattorilta:


+Kykyä hallita erilaisia ja vaihtelevia työympäristöjä

+Kykyä soveltaa teoreettisia lähestymistapoja käytäntöön

+Tuntemusta reilusta kaupasta ja ympäristökysymyksistä

+Kiinnostusta ja uskoa toimia nuorten kanssa

+Oma-aloitteisuutta ja luovia lähestymistapoja

+Vastuunkantamista

+Erinomaista kirjallista ja suullista suomenkielen taitoa ja hyvää englanninkielen taitoa


Katsomme eduksi myös:


+kokemuksen projekti- ja nuorisotyöstä

+kansalaisjärjestökokemuksen

+muun kielitaidon


Hankekoordinaattorin työn arvioitu alkaminen on 1.9.2007. Koulukoordinaattorin ensimmäinen työtehtävä on kuitenkin opetusmateriaalin suunnittelukokoukseen osallistuminen Rostokissa jo kesäkuun alussa. Työsuhteen kesto on alustavasti 6 kk, työaika on keskimäärin 50 % ja palkka n.1000 €/kk.

Vapaamuotoinen hakemus tulee toimittaa viimeistään 31.3.2007 mennessä sähköpostitse osoitteeseen project2007@estelle.fi SEKÄ postitse osoitteeseen nimellä:

Työhakemus,

Uusi Tuuli ry, Kirkkotie 6-10,

20540 Turku.